Aciclovir mylan 2g

Main / Rogaine & Minoxidil / Aciclovir mylan 2g

Avoid accidental contact with the eyes. Propyleenglycol, witte vaseline, vloeibare paraffine, Arlatone S glycerol monostearaat, polyoxyethyleen stearaat 30cetylalcohol, dimethiconen, gezuiverd water. Read the package leaflet before ordering.

ACICLOVIR MYLAN PHARMA 5 PER CENT CREAM TUBE 2G

If maternal pathology permits, breast-feeding is possible with this medication. Applications are to be distributed in the day with an interval of 4 hours between 2 applications.

Lorazepam and morphine sulfate

Please read this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you. Licht uw apotheker Online lopende behandeling om eventuele onverenigbaarheden te identificeren. On the other hand, aciclovir can not act on viruses that persist latently in the body and aciclovir does not prevent the occurrence of recurrences after the interruption of treatment.

Thyroxine substitutes

The order confirmation form contains a custom message field provided for this purpose. Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken. Tell your pharmacist Online ongoing treatment to identify any incompatibilities. Inform your doctor or pharmacist if you are using, have recently used or could use any other medicines, even those not prescribed.

Cardizem and fatigue

Close the tube after use. You must certify that you have read the leaflet before you can order this product.

How much does a cialis prescription cost

Propylene glycol, white petroleum jelly, liquid paraffin, ARLATONE S glycerol monostearate, polyoxyethylene 30 stearatecetyl alcohol, dimethicone, purified water. Breng de room aan de lesies alleen de lippen en rond de laesies, 5 maal per dag.

Bij afwezigheid van littekens na 5 dagen van de behandeling of verergering van uw koortslip: Do not use this cream in children under 6 years of age. You should always use this medication exactly as prescribed in this leaflet or by your doctor, pharmacist or nurse.

Pregnancy and breast feeding Pregnancy The use of aciclovir by the dermal route is possible in the pregnant woman in compliance with the indications. Er zijn geen gegevens over de effecten op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. By reporting adverse reactions, you are helping to provide more information about the safety of the drug.

Waarschuwingen over medicijnen

Toch kan aciclovir inwerken op virussen die volharden in een latente toestand in het lichaam en acyclovir niet voorkomen dat het optreden van recidieven na de onderbreking van de behandeling. De werkzame stof is: In het algemeen is het tijdens de zwangerschap en borstvoeding altijd het advies inwinnen van uw arts of apotheker voordat u een medicatie.

De cetylalcohol eventueel huidreacties bv contactdermatitis veroorzaken. Description Acyclovir Mylan Pharma 5 Percent rth C T ube 2g Mylan Pharma acyclovir 5 Percent Cream Tube 2g is a drug indicated for the treatment of localized outbreaks of herpes labialis, also called "fever blisters" in adults and children over 6 years. To avoid local irritations, avoid applying cream to the mucous membranes buccal, ocular and vaginal.

De duur van de behandeling is beperkt tot 10 dagen. Door het melden van bijwerkingen, kunt u helpen zorgen voor meer informatie over de veiligheid van het geneesmiddel.

More:

1 2 »